forex trading logo

Oferta Leczenia

klocki
Słownik Pojęć - Afazja
Afazja

Częściowa lub całkowita utrata umiejętności posługiwania się językiem, spowodowana uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych u człowieka, który uprzednio już te czynności opanował.

Objawy afatycznych zaburzeń mowy i stopień zakłócenia procesu porozumiewania się mogą być różne, w zależności od lokalizacji uszkodzenia mózgu oraz od stopnia głębokości i rozległości uszkodzenia.

Przyczyną 75-80% wszystkich typów afazji są udary mózgowe.

Udarem nazywa się nagłe wystąpienie cech ogniskowego uszkodzenia centralnego układu nerwowego na tle zaburzeń krwi w jego obrębie. Zaburzenia te (udary) mogą być dwojakiego rodzaju. Na skutek niedrożności naczynia krwionośnego dochodzi do niedokrwienia pewnego obszaru mózgu (udar niedokrwienny; zawał mózgu), albo z powodu pęknięcia tętnicy dochodzi do wynaczynienia krwi, która rozlana powoduje uszkodzenie tkanki mózgowej (udar krwotoczny; krwotok mózgowy).

Inną częstą przyczyną afazji w podeszłym wieku jest choroba Alzhaimera

Schorzeniami wywołującymi afazję u młodych dorosłych są najczęściej pourazowe uszkodzenia mózgu (np. w wypadkach komunikacyjnych) oraz nowotwory układu nerwowego.

 

Dojazd i Kontakt

mapa
ul. Teofila Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin
Gabinet 334 (II piętro, winda)
kom. 500 287 446
logopeda2@gmail.com

Teraz na Stronie

Przebywa 31 gości 


Copyright © 2010 www.neurologopeda-szczecin.pl
Wykonanie © Fabryka Stron    Projekt graficzny © themza.com & M. Drogosz    Validation to XHTML 1.0 and CSS 2.1