forex trading logo

Oferta Leczenia

klocki
Terapia mowy dzieci z rozszczepem podniebienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr L. Łukaszewicz   
środa, 07 kwietnia 2010 15:06

Rozszczepy warg i/lub podniebienia są przyczyną zaburzenia mowy określanego jako palatolalia, które cechuje nosowanie otwarte oraz różnorodne zaburzenia artykulacji. Wprawdzie rozszczepowi podniebienia z reguły towarzyszy rozszczep wargi, ale w praktyce używa się tylko jednej nazwy : rozszczep podniebienia. Mowa dzieci z tym obwodowym defektem strukturalnym rozwija się z około półrocznym opóźnieniem w stosunku do rówieśników.

Postępowanie diagnostyczne logopeda prowadzi razem z foniatrą, który ustala:

  • stopień nosowania,
  • odległość podniebienia miękkiego od tylnej ściany gardła.

Konieczna jest również konsultacja z audiologiem, w celu wykluczenia lub stwierdzenia wady słuchu, co dość często ma miejsce u tych dzieci, a także konsultacja z ortodontą.

W zasadzie można mówić o dwóch nadrzędnych celach terapii logopedycznej. Pierwszy z nich – to zmniejszenie stopnia nosowania. Cel ten jest trudny do osiągnięcia w stu procentach, gdyż zależy od warunków i wyników interwencji chirurgicznej. Natomiast drugim celem terapii jest poprawa artykulacji. Do realizacji tego celu przystępuje się wówczas, gdy działanie chirurga stworzy warunki umożliwiające pracę nad artykulacją. Poza większym lub mniejszym zredukowaniem zabarwienia nosowego  fonemów możliwe jest (po udanych operacjach) osiągnięcie prawie bezbłędnej artykulacji. Wymaga to oczywiście dużego nakładu pracy zarówno ze strony pacjenta i logopedy, jak i rodziców dziecka.

Pierwszym etapem postępowania logopedycznego jest instruktaż matki. Należy ją pouczyć, w jaki sposób ma ona codziennie masować dziecku podniebienie lub/i wargi. Na podstawie wcześniejszych ustaleń dotyczących stanu aparatu artykulacyjnego (warunków anatomicznych pacjenta) podejmuje się konkretne działania (ćwiczenia) zmierzające do wypracowania właściwego toru oddechowego i prawidłowej czynności zwierającego pierścienia gardłowego. Gdy dziecko wyćwiczy umiejętność oddychania i gdy sprawność jego narządów artykulacyjnych osiągnie określony stopień (tj. taki, który umożliwia mu artykulację poszczególnych głosek), można przejść do etapu polegającego na korygowaniu wadliwej wymowy.

Mowę dzieci z rozszczepem podniebienia charakteryzują:

  • elizje
  • deformacje
  • substytucje

Czyli wszystkie formy nieprawidłowej realizacji dźwięków mowy. Trudności artykulacyjne tych dzieci powodują, że miejsce artykulacji większości fonemów jest przesunięte ku tyłowi w kierunku gardła i krtani, co stanowi główną przyczynę występowania palatofonii, czyli zastępczego szmeru głośniowego. Zjawisko to powstaje wskutek tarcia powietrza o napięte wiązadła głosowe, co prowadzi do powstawania bardzo ostrych brzmieniowo, nieprzyjemnych dźwięków. Jego likwidacja jest największym problemem w terapii logopedycznej dzieci z rozszczepem podniebienia i wymaga długotrwałych ćwiczeń.

Lidia Łukaszewicz

 

Dojazd i Kontakt

mapa
ul. Teofila Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin
Gabinet 334 (II piętro, winda)
kom. 500 287 446
logopeda2@gmail.com

Teraz na Stronie

Przebywa 10 gości 


Copyright © 2010 www.neurologopeda-szczecin.pl
Wykonanie © Fabryka Stron    Projekt graficzny © themza.com & M. Drogosz    Validation to XHTML 1.0 and CSS 2.1